1. Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

Правото на защита на личните данни е ангажимент на фирма Сантана-Стефан Мангов ЕООД, поради което ние ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ ).  Сантана-Стефан Мангов ЕООД в качеството си на търговец  има право и задължение да използва предоставените му лични данни, само и единствено за цел, свързани със заявената от клиента електронна поръчка. Ние гарантираме, че предоставените от Вас, в качеството си на потребител, лични данни няма да бъдат предоставяни, в никакъв случай на трети лица или да бъдат използвани за дейност, различна от изпълняване на клиентската заявка – покупка на избрани продукти.

2.  Как да се свържете с нас?

Информация за администратора на лични данни:

Сантана-Стефан Мангов ЕООД

ЕИК / BG104694181

Адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. П. Яворов 34.

За целите на законодателството в областта на защитата на данните, “Сантана-Стефан Мангов ЕООД” е администратор при обработването на Вашите лични данни.  Мнението на всеки от вас е от изключителна важност за подобряване качеството на обслужване, затова ние имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, за това Ви насърчаваме да се свързвате с длъжностното лице по защита на личните данни на електронен адрес: santana_vt@abv.bg  .

3. Кои категории лични данни обработваме?

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас. Преди предоставяне на лична информация, ползвателя дава своето изрично съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от  “Сантана-Стефан Мангов ЕООД” , чрез финализирането на направената от потребителя поръчка на www.santana-bg.com. Когато правите поръчка, Вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, начин на плащане, телефонен номер, електронна поща. НEизискваме данни като IP,  ЕГН, номер на лична карта и др. При желание за издаване на фактура се изискват стандартни данни за фирма: име, МОЛ и ЕИК. Запознати сме с актуалните промени в  Закона за защита на личните данни. Всякаква предоставена лична информация се съхранява в нашата база данни. Ние не предоставяме, под каквато и да е форма, Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие. Всеки регистриран потребител има достъп до личните си данни.  Може да ги редактира и е в правото си да изиска тяхното изтриване. Това може да направите като изпратите съобщение на електронен адрес : santana_vt@abv.bg

www.cpdp.bg –  Комисия за защита на личните данни

4. ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

“Сантана-Стефан Мангов ЕООД” ще използва Вашите лични данни за следните цели:

  • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране;
  • разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
  • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
  • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
  • подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките предлагани в нашия електронен магазин.                                                                                                                                                                         Съхраняването на  Вашите лични данни в базата данни става до тогава, докато имате акаунт. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви. Срока на отговор на всички валидни искания е 30 дни от датата на изпратеното от Вас искане.

5. На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

  • доставчици на куриерски услуги;
  • доставчици на платежни/ банкови услуги.
  •  държавни институции и органи , само в случаите, когато закон изисква това.

John Doe

Обикновено отговаряме в рамките на работния ден

Здравейте, Добре дошли в сайта. Моля, натиснете бутона по-долу, за да започнете разговаряте с мен през Viber.

Powered by WpChatPlugins

Main Menu